Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKU LETNISKOWEGO

 1. W trakcie pobytu należy zachowywać się w sposób, który nie zagrozi bezpieczeństwu i wypoczynkowi innych osób. Naruszanie Regulaminu, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, czy zasad dobrego sąsiedztwa może doprowadzić do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i konieczności niezwłocznego opuszczenia domku.
 2. Domek został wykończony w wysokim standardzie, w trosce o najmniejsze szczegóły, aby pobyt Gości był jak najprzyjemniejszy. Dlatego, szkody lub zużycie domku, czy jego wyposażenia, o których nie może powiedzieć, że są normalnym następstwem normalnego korzystania, zostaną pokryte w całości przez Najemcę. Najemca odpowiada w stosunku do Wynajmującego za zaproszonych przez siebie gości. Najemca otrzymał domek posprzątany i w takim stanie powinien go zwrócić.
 3. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, używania otwartego ognia, materiałów wybuchowych i łatwopalnych oraz urządzeń elektrycznych lub gazowych, które nie są na wyposażeniu domku. Lista wyposażenia zostało wyłożona przy wejściu do domku.
 4. Zabronione są jakiekolwiek naprawy, nakłady lub zmiany w domku, jak i na terenie obiektu bez wcześniejszej zgody Wynajmującego udzielonej na piśmie.
 5. O konieczności dokonania ewentualnych napraw lub nakładów Najemca poinformuje Wynajmującego.
 6. Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłat dodatkowych:
  • w wysokości 100 zł za zgubienie lub uszkodzenia klucza;
  • w wysokości 250 zł za sprzątanie, jeśli zakres koniecznych porządkowych prac wykracza poza prace podstawowe takie jak wymiana pościeli, czy ręczników.
 7. W przypadku, gdy domek został oddany kilku Najemcom, odpowiadają oni solidarnie.
 8. Doba trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 następnego dnia.
 9. Wynajmujący uwzględnia prośbę o wcześniejsze zameldowanie i późniejsze wymeldowanie w miarę posiadanych możliwości.
 10. Wynajmujący może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 11. Gość powinien zawiadomić wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.
 12. Gość nie może przekazywać domku osobom trzecim nawet jeśli nie upłynął okres , za który uiścili należną za pobyt opłatę.
 13. Osoby nie zgłoszone na pobyt w domku mogą przebywać od godziny 7.00 do 22.00.
 14. Przedmioty pozostawione przez gości w domkach odsyłane będą pod wskazany adres na koszt gościa.
 15. Zwierzęta mogą przebywać na terenie domków po wcześniejszej zgodzie wynajmującego. Sprzątanie po zwierzęciu leży w obowiązku właściciela, zwierzę nie może korzystać z przedmiotów ( łóżka, krzesła, kanapy itp.) przeznaczonych dla ludzi.
 16. Cisza nocna trwa od godz. 22:00 do godz. 07:00.
 17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Najemcy pozostawione w domku bądź na terenie obiektu.
 18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (np. czasowy brak wody, prądu).
Nasze domki funkcjonalne
i pełne atrakcji

Nowe, czyste i bezpieczne domki drewniane z kominkiem do Państwa dyspozycji – nie czekaj i zadzwoń. Odpocznij i niczym się nie martw!

Sprawdź nas

Wypoczynek,
Zabawa,
Moc atrakcji!


Zobacz galerię